PROJEKTI 2019-01-26T13:25:44+00:00

Primeri uspešno postavljenih sistema solarnog navodnjavanja u
Srbiji

Gajdobra I i II zasad lešnika 3ha+3ha

Među prvim LORENTZ pumpama koje su ugrađene u Srbiji.

TKP Energy - Gajdobra

Gajdobra I, II

Klijenti koji su među prvima prepoznali kvalitet i pouzdanost Lorentz solarnih pumpi za navodnjavanje, pa je TKP tim za kratko vreme uspešno implementirao 2 sistema u Gajdobri.

Bravo za Gajdobru!

TKP Energy - Gajdobra

 • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje
 • Sistem pumpe PS2-1800 C-SJ5-12
 • Ukupna dinamička visina (TDH): 35 m
 • Protok: 50 m3 / dan
 • Solarni generator: 2.1 kWp

Irig I zasad lešnika 10ha

Na obroncima Fruške Gore napravljen je zasad lešnika na dve odvojene parcele, na kojima smo instalirali dve LORENTZ pumpe.

TKP Energy - Irig

Irig I

Pumpa je priključena direktno u sistem kap-po-kap. Specifičnost na ovom projektu je to što je parcela na nagibu, pa je uz dinamički nivo vode i pritisak u sistemu bilo potrebno savladati i visinsku razliku od 20m od bunara do vrha parcele. Sve je uspešno uradjeno sa klijentom, koji je prepoznao savete našeg tima po pitanju prečnika magistrala. Takodje, sa našim timom inženjera iz Beča, napravljena je i sopstvena automatika za otvaranje i zatvaranje sekcija, po unapred definisanim sekvencama.

TKP Energy - Irig

 • Potapajući pumpni sistem PS2-4000 C-SJ5-25 za kap po kap  navodnjavanje

 • Sistem pumpe: dve pumpe PS2-4000 C-SJ5-25

 • Ukupna dinamička visina (TDH): 90m

 • Protok: 37m3 / dan

 • Solarni generator: 4kWp

Irig II zasad lešnika 5ha

Na obroncima Fruške Gore napravljen je zasad lešnika na dve odvojene parcele, na kojima smo instalirali dve LORENTZ pumpe.

TKP Energy - Irig

Irig II

Dubinska helikoidna pumpa savladava 70 metara dubine. Projekat je specifičan zbog slabe izdašnosti bunara, od svega 0,5-0,7L/s, pa je sistem povezan tako da pumpa direktno puni akumulaciju.

TKP Energy - Irig

 • Potapajući pumpni sistem PS1800 HR-14H za kap po kap  navodnjavanje

 • Sistem pumpe: dve pumpe PS1800 HR-14H

 • Ukupna dinamička visina (TDH):  70m

 • Protok: 25m3 / dan

 • Solarni generator: 2kWp

Krčedin voćnjak 37ha

Jabuka, trešnja, kruška – ovaj projekat je specifičan što se  voda crpi iz kanala.

TKP Energy - Krčedin

Krčedin

Napravljen je splav, i tu je instalirana jedna od najjačih Lorentz DC pumpi koje imamo u svom asortimanu PS2-4000 C-SJ 8-15. Zahtev Investitora je bio 100m3/dan, sa pritiskom na ulazu u sistem kap po kap 2,5 bara, koji smo bez ikakvih problema ispunili.

TKP Energy - Krčedin

 • Potapajući pumpni sistem PS2-4000 C-SJ8-15 -D za kap po kap  navodnjavanje
 • Sistem pumpe PS2-4000 C-SJ8-15 -D
 • Ukupna dinamička visina (TDH): 50 m
 • Protok: 110 m3 / dan

 • Solarni generator: 7 kWp

Srpski Miletić krompir

Specifično je to što su  dva panela, kontroler i zaštitna kutija instalirani na prikolicu   što znači da je sistem mobilnog navodnjavanja.

Više o sistemu mobilnog navodnjavanja pogledajte OVDE.

TKP Energy - Srpski Miletić

Srpski Miletić

Domaćin se odlučio da pojača svoj sistem, jer prethodna Lorentz pumpa PS150 nije više bila dovoljna da pokrije zahteve za količinama vode koji su diktirali novi zasadi. Novi zahtevi su 24m3/dan, sa pritiskom od 1,2 bara na površini. Unošenjem zadatih parametara u precizni Lorentz-ov proračun, klijentu je ponuđena, isporučena i ugrađena centrifugalna pumpa PS2-600 C-SJ5-8 sa dva panela ukupne snage 500W.

TKP Energy - Srpski Miletić

 • Potapajući pumpni sistem PS2-600 C-SJ5-8 za kap po kap  navodnjavanje
 • Sistem pumpe PS2-600 C-SJ5-8
 • Ukupna dinamička visina (TDH): 30m
 • Protok: 20 m3 / dan
 • Solarni generator: 500 Wp

Bačko Dobro polje lešnik

vrlo specifičan projekat, i po načinu zalivanja   (subirigacija) , po količinama vode po jedinici površine, ali i po načinu montaže fotonaponskih panela.

Više o sistemu mobilnog navodnjavanja pogledajte OVDE.

TKP Energy - Bačko Dobro polje

Bačko Dobro polje

Instalacija 2,2kWp solarnih panela je izvedena na konstrukciji koja je postavljena na kombi. Do same pumpe, iz kombija koji se parkira u neposrednoj blizini bunarske kućice, pružaju se dva kabla, napojni energetski kabl od kontrolera do same pumpe, i komandno signalni kabl. Helikoidna pumpa PS2-1800 je sa lakoćom odogovorila na zahtev klijenta od 25m3/dan, ali i sa pritiskom od 5 bara na ulazu u sistem. Tu smo takođe ugradili i automatiku za kontrolu zalivanja sa 4 sekcije kao i off grid solarni sistem napajanja elektromagnetnih ventila i ostale opreme.

TKP Energy - Bačko Dobro polje

 • Potapajući pumpni sistem PS1800 HR-23 za kap po kap  navodnjavanje

 • Sistem pumpe: dve pumpe PS1800 HR-23

 • Ukupna dinamička visina (TDH): 40m+10m=50m

 • Protok: 25 m3 / dan

 • Solarni generator: 2160Wp

Negotin I i II lešnik 22ha

 Problem sa kojim su se susreli je taj da vodu imaju tek na   1,2km od plantaže, , dok na samoj plantaži postoji rezervoar od 24m3.

TKP Energy - Negotin

Negotin

Uspešni poslovni ljudi iz Negotina, uradili su zasad lešnika na ukupno 22ha. TKP tim je napravio dva nezavisna, ali izbalansirana pumpna solarna sistema. Potapajuća centrifugalna DC pumpa PS2-4000 C-SJ8-15 daje 120m3/dan, a pogoni je 7,3kWp instalisanih fotonaponskih panela. Visinska razlika od 40m, izmedju bunara i akumulacije je bez ikakvih poteškoća savladana. Na samoj plantaži, u mašinskoj sali, postavljena je površinska DC pumpa PS2-4000 CS-F16-3, sa dnevnim protokom od 175m3/dan, sa 3bara pritiska na ulazu u sistem. Ovu pumpu napaja 5,7kWp instalisanih panela. Razliku u različitim količinama vode koje daju dve pumpe, smo regulisali podešavanjem intervalnih paljenja i gašenja površinske pumpe, a sve uz pomoć Lorentzove aplikacije PumpScanner.

TKP Energy - Negotin

 • Potapajući pumpni sistemi PS2-4000 CS-F16-3 i PS2-4000 C-SJ8-15 za kap po kap  navodnjavanje

 • Sistem pumpi PS2-4000 CS-F16-3 i PS2-4000 C-SJ8-15
 • Ukupna dinamička visina (TDH): 30m + 30m

 • Protok: 175m3/dan + 120m3/dan

 • Solarni generator: 5,7kWp + 7,3kWp

Mladenovac paulovnija 7ha

 prvi put smo se susreli sa  brzorastućim drvetom paulovnije na ovom projektu.

TKP Energy - Mladenovac

Mladenovac

Brzorastuće drvo, kom treba dosta vode, pa smo dobili i zahtev od klijenta za 65m3/dan i pritisak na ulazu u sistem kap po kap od 2 bara. Naša najprodavanija pumpa PS2-1800 C-SJ5-12, je bez problema savladala taj zahtev. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće da je ne pogoni 4kW instalisanih fotonaponskih panela nemačkog proizvođača.

TKP Energy - Mladenovac

 • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje

 • Sistem pumpi PS2-1800 C-SJ5-12

 • Ukupna dinamička visina (TDH): 35m

 • Protok: 71m3/dan

 • Solarni generator: 3840Wp

Šajkaš lešnik 6ha

I ovde je ugrađena naša najprodavanija    pumpa PS2-1800 C-SJ5-12  u kobinaciji sa 2,2kW solarnih panela.

TKP Energy - Šajkaš

Šajkaš

Količine vode na izlazu su preko 60m3/dan. Sistem je specifičan, jer je na otvorenom terenu sa jakim vetrovima pa je i sama aluminijumska konstrukcija koja je postavljena na vrhu objekta isprojektovana i izvedena prema pojačanim brzinama i udarima vetra.

TKP Energy - Šajkaš

 • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje

 • Sistem pumpe PS2-1800 C-SJ5-12
 • Ukupna dinamička visina (TDH): 35m

 • Protok: 50m3/dan

 • Solarni generator: 2,2kWp

Krušedol lešnik 2,2ha

Ovaj projekat nam je posebno drag, jer su vlasnici ove parcele mladi ljudi, koji su prepoznali budućnost u uzgajanju lešnika   a za sigurno zalivanje su odabrali Lorentz. Bilo je pravo zadovoljstvo sarađivati sa nasmejanim domaćinima.

TKP Energy - Krušedol

Krušedol

Zahtev od 20m3/dan isporučene vode i sa pritiskom od 3 bara na ulazu u sistem kap po kap, je bez ikakvog napora ostvarila naša helikoidna pumpa PS2-600 HR-14-1 sa samo dva fotonaponska panela ukupne snage 540Wp. Još jednom zahvaljujemo ljubaznim domaćinima na ukazanom poverenju i gostoprimstvu.

TKP Energy - Krušedol

 • Potapajući pumpni sistem PS2-600 HR-14 za kap po kap  navodnjavanje

 • Sistem pumpe PS2-600 HR-14

 • Ukupna dinamička visina (TDH): 40m

 • Protok: 20m3/dan

 • Solarni generator: 540Wp

Sombor lešnik 3,3ha+3ha

Na zahtev klijenta, pumpa za navodnjavanje koja isporučuje 34m3/dan

TKP Energy - Sombor

Sombor

Na zahtev klijenta, pumpa za navodnjavanje koja isporučuje 34m3/dan, sa četiri panela snage 1kWp, dimenzionisana je tako da se njen učinak može povećati samo prostim dodavanjem panela, ugradili smo i sistem za napajanje automatske regulacije elektromagnetnih ventila za sekcije kao i daljinsko upravljanje istim. Preko aplikacije na mobilnom telefonu, klijentu smo omogućili da iz bilo koje tačke zemljine kugle, može sam da reguliše koje će sekcije da se zalivaju ili pak da ugasi kompletno navodnjavanje. Sistem sadrži i bežični internet koji se napaja sa nezavisne off grid mreže.

TKP Energy - Sombor

 • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje

 • Sistem pumpe PS2-1800 C-SJ5-12

 • Ukupna dinamička visina (TDH): 30m

 • Protok: 34m3/dan

 • Solarni generator: 1,1kWp

Gardinovci lešnik 5ha

I ovde je ugrađena naša najprodavanija pumpa PS2-1800 C-SJ5-12 

TKP Energy - Gardinovci

Gardinovci

Na krovu vikendice je postavljen solarni generator od 2kWp koji u paru sa instalisanom centrifugalnom pumpom PS2-1800 C-SJ5-12 daje 54m3 vode u zadatom pritisku. Kompletna kontrola rada pumpe, kao i zaštite su postavljene u objektu.

TKP Energy - Gardinovci

 • Potapajući pumpni sistem PS2-1800 C-SJ5-12 za kap po kap  navodnjavanje

 • Sistem pumpe PS2-1800 C-SJ5-12

 • Ukupna dinamička visina (TDH): 30m

 • Protok: 54m3/dan

 • Solarni generator: 2kWp

Besplatan proračun troškova uvođenja sistema solarnog navodnjavanja Lorentz GmbH

(+381) 063 840 84 89 | (+381) 066 44 00 92 | BiH (+387) 065 322 066 | info@tkpenergy.com